תביעת פיצויים לאחר תאונת עבודה

תאונות עבודה שמתרחשות גורמות לעיתים לנזקים עבור המעורבים בהם ובמצים חמורים, אפילו לנזקים בלתי הפיכים. עובד שנפגע בתאונת עבודה רשאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים בשל הנזק שנגרם לו בתאונה, מלבד הגשת תביעה לקבלת דמי פגיעה בגין ימי היעדרותו ממקום העבודה, בשל הפגיעה. 

הגדרה של "תאונת עבודה" מתייחסת לתקרית בה נפגע עובד, במהלך ביצוע תפקידו בעבודה, שבעקבותיה, ניזוק בגופו או בנפשו. הגדרה זו כוללת גם תקריות בהן נפגע עובד, בדרכו ממקום העבודה לביתו או להיפך, בדרכו מביתו למקום העבודה.

 

אחריות המעסיק כלפי העובד

תביעת פיצויים, עקב תאונת עבודה, למעשה מוגשת כנגד המעסיק. הדבר נוסע מכך, שהאחריות המוטלת על כל מעסיק הינה לדאוג לסביבת עבודה נאותה ובטוחה עבור העובדים. במידה ועובד נפגע בתאונת עבודה, הדבר עשוי להעיד על התרשלותו של מעסיקו לדאוג כראוי לביטחונו.

לכן, בהגשת התביעה לקבלת פיצויים, נדרש התובע להוכיח כי התרשלות המעסיק גרמה להתרחשות תאונת העבודה ולנזק שנגרם לעובד בעקבותיה.

 

מהו גובה הפיצוי שיוכל עובד לקבל?

באופן כללי, הפיצויים שיוכל עובד לקבל באמצעות הגשת תביעה לאחר תאונת דרכים, בדרך כלל דומים בשיעורם לשיעור הפיצויים שניתנים עקב נזקים שנגרמו בתאונת דרכים. מטרת הפיצוי שניתן לקבל באמצעות תביעת נזיקין, הינה לפצות את הנפגע על סבל וכאב שנגרמו לו בתאונה.בנוסף, מטרת הפיצויים הכספיים לכסות עבור הנפגע – הוצאות של בדיקות, טיפולים רפואיים, תרופות וכד', שנאלץ הנפגע לשלם בשל הנזק שנגרם עבור.

במידה ומעוניין התובע לאמוד את גובה הפיצויים שיוכל לקבל באמצעות הגשת התביעה, יוכל לפנות לעורך דין תאונות עבודה. באופן זה, יוכל התובע לקבל ייעוץ בנוגע לנסיבות התאונה שבה נפגע ולגבי סיכויי התביעה שיגיש לקבלת פיצויים.

 

כיצד מתנהל תהליך הגשת התביעה?

בכדי להגיש תביעת פיצויים, לאחר תאונת עבודה, התובע נדרש למלא את טופס התביעה ובנוסף, לצרף לו את כלל המסמכים, האישורים והאסמכתאות הרלוונטיים, המעידים על הנזקים שנגרמו לו בתאונה.

יש להדגיש, כי הגשת תביעה לקבלת פיצויים אינה מבטלת את זכאותו של העובד לקבלת דמי פגיעה לפיכך, גם במידה ועובד מקבל דמי פגיעה עבור הפסד ימי עבודה, בגין ההחלמה מהתאונה, יוכל הוא להגיש תביעת נזיקין לקבלת פיצויים.

ניכר, שהרבה מעסיקים דואגים לבטח את עצמם בפוליסות "חבות מעבידים", עבור מצבים בהם עובדים יתבעו אותם בתביעות לקבלת פיצויים. פוליסת חבות מעבידים מגינה על מעסיקים בכך, שהיא מכסה אותם במצבים בהם עובדים מגישים כנגדם תביעות לקבלת פיצויים כספיים.

 

לסיכום

עובדים עשויים להיפגע כתוצאה מתאונות עבודה שונות ולפיכך, אחת מהזכויות שניתנות עבורם הינה הגשת תביעה לקבלת פיצויים. כדי לסייע עבורם להתמודד עם נזקי התאונה וכמו כן, עם אובדן ימי השתכרות עקב ימי ההחלמה לאחר תאונת העבודה, רשאים עובדים לתבוע את מעסיקיהם בתביעת פיצויים.

תאונת עבודה

 

אולי תאהבו גם את: